Poprzez prezentację Kormeeting rozumie większość popularnych plików biurowych. Platforma pozwala wyświetlać obrazy (formaty jpg i png), pliki tekstowe i tekstowo-graficzne (txt, rtf, doc, docx, pdf), arkusze kalkulacyjne (xls, xlsx), prezentacje Power Point (ppt, pptx) oraz odpowiedniki plików plików biurowych z pakietów Open Office i Libre Office (odt, ods, odp, odg, odc, odi).