W przypadku komunikacji głosowej zdarza się, że dany rozmówca ma głośnik zbyt blisko mikrofonu. Należy przyciszyć głośnik lub skorzystać ze słuchawek. Jeśli problem występuje u jednego z uczestników, można go ewentualnie wyciszyć (patrz pytanie: Jak ściszać mikrofony użytkowników?).