Umowę można przedłużyć kontaktując się ze swoim  Opiekunem Klienta.