Należy skontaktować się z Opiekunem Klienta, który przygotuje umowę.

Dokument ten wraz z załącznikami parafuje się na każdej stronie i podpisuje w wyznaczonych miejscach. Skan tak wypełnionego dokumentu wysyła się do opiekuna Klienta Akademii Korbank.

Podpisane oryginały umowy wraz z załącznikami należy wysłać w 2 egzemplarzach na adres firmy (Kormeeting, KORBANK SA, ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław). Po otrzymaniu dokumentów, osoby uprawnione w spółce Korbank podpisują umowę w imieniu firmy i odsyłają do Klienta jego kopię dokumentów.