Po wejściu do pokoju klikamy ikonę + (u dołu ekranu) i wybieramy opcję „Prześlij prezentację”. Szczegółowa instrukcja dostępna jest pod adresem http://korbank.pl/wp-content/uploads/2020/03/Akademia-Korbank-interfejs-lekcji.pdf.