Wszystkie prezentacje można dodawać przed rozpoczęciem spotkania, ale tylko po wejściu do pokoju, w którym spotkanie ma się odbyć.