Standardowo umowa podpisywana jest na 12 miesięcy, opłaty można wnosić za cały rok z góry lub co miesiąc.