Wersja testowa nie pozwala na bezpośrednie administrowanie użytkownikami i przedzielaniem  ich do pokojów. Tego typu czynności może przeprowadzić jedynie Opiekun Klienta po stronie Korbanku.