Filmy ze spotkania w produkcyjnej wersji platformy dostępne są przez cały okres trwania abonamentu, pod warunkiem że łączna wielkość wszystkich nagrań nie przekroczy limitu określonego w umowie. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje nagrania.