Maksymalny rozmiar prezentacji to 30 MB lub 150 stron dokumentu. Platforma akceptuje wiele głównych formatów  takich jak  np.: .doc .docx .pptx i .pdf. Przed przesłaniem zalecamy konwersję dokumentów do formatu .pdf