apple-1851464_19201-01
Nagrywaj spotkania

Nagrywaj swoje spotkania, udostępniaj i odtwarzaj w dowolnym momencie

Rejestruj i odtwarzaj swoje spotkania czy wykłady. Nagrania są formatowane w specjalny sposób: nie tworzy obrazu poprzez nagranie widoku z pulpitu komputera, tylko formatuje od razu do osobnej prezentacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu ukryty jest panel użytkowników, czat i notatki, a dostępne są opcjonalnie widoki użytkowników z kamer, nagrany strumień audio oraz wszystkie slajdy z prezentacji.

Nagrane wideo jest interaktywne i stanowi materiał, który można odtworzyć w dowolnym momencie przez uczestników czy osoby nieobecne podczas spotkania.  Nagranie można udostępniać wybranej grupie, poprzez wysłanie e-mailem.

Nagrywaj spotkania i wykłady

Odtwarzaj w wybranym momencie

Udostępniaj nagranie wybranym osobom

Wypróbuj możliwości systemu

Zgłoś się po wersję demo na 30 dni i zdecyduj

Wypróbuj